Teranyina

Tarragona (ES)
Concurs per l’humanització de la plaça Corsini

La plaça Corsini, a l’eixample de Tarragona, actua com a parvis del Mercat Central, edifici d’estil modernista, construït entre el 1915.

La plaça rectangular amb 4 façanes construïdes té un àmbit molt mineral i poc equipat. Actua com una illa de calor urbana quan podria participar a refrescar, aportant una zona amb vegetació que fa falta al barri.

La plaça té una bona escala però no entreté cap diàleg amb l’edifici modernista del mercat que resulta poc valoritzat. El subsol de quasi tota la plaça està ocupat per un aparcament.

La proposta vol pal·liar la manca d’equipaments i d’usos i per conseqüent que els usuaris i veïns s’apropiïn aquest espai.

Es proposen dos elements relacionats per qualificar la plaça:

  • Pèrgola vegetalitzada per donar ombra i refrescar la plaça

Una estructura lleugera de pilars d’acer inoxidable amb una coberta de cables d’acer inoxidable serveix de suport de plantes enfiladisses que colonitzen la coberta.

La trama de pilars de 5*5m s’instal·la a 45 graus respecte les façanes de la plaça i el seu emplaçament permet que el mercadet tingui lloc, el pas dels camions de bombers sense entrar en conflicte amb els fanals existents.

Es conserva un parvis davant de la façana principal del mercat per oferir una diversitat d’usos i de possibilitats. La pèrgola posa en escena la façana.

  • Mobiliari urbà que permeti l’apropiació de la plaça i acollir les enfiladisses de la pèrgola

Mòduls longitudinals de uns 70cm d’amplada que acolliran jardineres, bancs, papereres i elements lúdics.

Les plantes seran adaptades en terme d’espècie i de dimensió adulta per requerir el mínim d’aigua i d’intervenció, cercant l’autonomia.

Per facilitar -ne el bon creixement, els mòduls son una jardinera de grans dimensions per optimitzar el volum de substrat.

Aquests elements poden propagar-se per l’entorn del mercat i instal·lar-se en els carrers adjacents i l’altre entrada del mercat.

Programa
Humanitzar la plaça Corsini i el seu entorn
Superfície: 3500m2

Direcció de projecte
PoOla paisatge
Marta Guilló Arquitecta

Client
ESPIMSA

Tipus d’encàrrec
Concurs – 3er Premi

Calendari / cost
2020