Riera de la Selva

La Selva del Camp (ES)
Esquema director per la renaturalització de la Riera

La Selva del Camp és un poble agrícola i industrial al límit entre el Camp de Tarragona i les muntanyes de Prades (serralada prelitoral).

Al peu del massís del Puig d’en Cama, voreja la riera de la Selva que ve dels cingles de l’Albiol per una vall relativament curta, uns 7 km, abans d’obrir-se a la plana. La riera segueix el seu recorregut fins tirar-se al Francolí.

L’objectiu de l’estudi és d’entendre el funcionament, les dinàmiques, transformacions i potencials d’aquest element viu, natural i paisatgístic.
La riera pot esdevenir un cinturó verd, suport de fluïdificació de les transicions tot millorant la seva condició de corredor ecològic.

El sector de reflexió, des del Mas de Mates fins el torrent de les Voltes travessa àmbits molt diferents del territori municipal.

Es proposa doncs que es llegeixi el recorregut de la riera com un fil conductor que lligui aquests diferents àmbits, formant un parc de caràcter natural, més extens i ambiciós, amb determinades zones on les intervencions són més acurades.

Actuacions estratègiques proposades:

  • Acompanyar el bosc galeria a la plana
  • Valoritzar l’estètica intrínseca del lloc
  • Optimitzar la gestió: el manteniment diferenciat
  • Qualificar llocs claus
  • Consolidar el camí de la riera, suprimir o limitar l’accés de vehicles
  • Facilitar les connexions dels vianants entre els diferents camins i espais

Programa
Pla director de la riera de la Selva del Camp

Direcció de projecte
PoOla paisatge
Marta Guilló Arquitecta

Client
Ajuntament de la Selva del Camp

Tipus d’encàrrec
Estudi

Calendari / cost
2022