Mulhouse, marcat del canal, barris Briand et Franklin

Mulhouse (FR)
Estudi previ a la dinamització comercial del mercat de Canal, de l’avinguda Briand i del carrer Franklin.

El barri Braind, el mercat i el canal se situen en el prolongament del casc antic de la ciutat de Mulhuose. Es un barri popular, antic barri obrer, que acull una activitat comercial particularment densa. El projecte de renovació urbana té per objectiu de requalificar el teixit urbà degradat i de desenvolupar els serveis a la població per atraure nous habitants.

La ciutat de Mulhouse a iniciat una estratègia al voltant de tres eixos principals : la mobilitat i els desplaçaments (donant importància als desplaçaments alternatius), l’habitatge degradat i la dinamització comercial. El repte consisteix en convertir el barri en una nova destinació comercial a l’escala de la ciutat i més enllà.

Situat a l’epicentre de Mulhouse i de l’aglomeració, el perímetre de l’estudi, amb el creuament de l’avinguda y del canal de l’Ill, el mercat i els espais oberts adjacents, representen un potencial real de centralitat contemporània : espais de grans dimensions, qualitats paisatgístiques i urbanes marcades i una bona connectivitat, a la intersecció de diversos barris majors. Es tracta doncs de revelar la centralitat i d’en permetre l’emergència.

Així mateix, seria oportú d’operar canvis simbòlics, que acompanyen les accions en el terreny, que reafirmin els lligams entre els barris, per afavorir l’apropiació positiva de l’espai i de reposicionar el barri dins de l’imaginari col·lectiu dels habitants i usuaris de Mulhouse.

Simbòlicament l’avinguda està tallada en dos, d’una part i de l’altre del canal, amb dos noms diferents, trencant-ne la unitat. Sembla que també s’opera una deformació semàntica entre casc antic i centre.

L’objectiu dels tallers JustMaps es de consultar el conjunt d’actors i habitants mitjançant un mètode de cartografia participativa per acompanyar i fundar el projecte. Aquest procediment té com objectiu fabricar projecte. La foto aèria és un suport on tothom pot projectar-se, reconèixer casa seva, d’orientar… Els tallers aporten matèria a l’estudi, permetent d’orientar les decisions.

Programa
Estudi previ a la dinamització comercial del mercat de Canal, de l’avinguda Briand i del carrer Franklin

Maîtrise d’œuvre

Convergences CVL urbanisme comercial,
PoOla paisatge,
BAU urbanisme,
Nicolas Fonty, architecte urbaniste,
CODRA mobilitat,
Royalties marketing

Client
Ajuntament de Mulhouse

Tipus d’encàrrec
Estudi

Calendari / Cost
2017-2018
65 000 € sense IVA